Sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn giao lưu với Nhà thơ Nguyễn Duy