Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp tham dự buổi giao lưu giữa sinh viên với nhà thơ Nguyễn Duy