Về việc huy động đoàn viên, thanh niên tham dự Hội thi “Tuyên truyền giới thiệu sách lần 1” năm 2016 và Chương trình hành trình văn học và giao lưu cùng bạn trẻ, với chủ đề: “Là tôi…”