Logo Truong Dai hoc Dong Thap
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA SƯ PHẠM NGỮ VĂN

VIDEO

JW Player goes here

Truy cập

Người Truy Cập: 15697
Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy 3.2016
Cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia thi đấu thể thao cấp khoa năm học 2015 - 2016
Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp tham dự buổi giao lưu giữa sinh viên với nhà thơ Nguyễn Duy
Giới thiệu bộ môn
Tham gia Hội thi Ôlimpic các môn khoa học Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường
Sinh viên tham gia các trò chơi nhân ngày thành lập Đoàn 26/3

NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ VƯƠN TỚI TẦM CAO TRI THỨC